Haptoglobin polimorfizmus: a májcirrhosisban kialakuló bakteriális infekciók új rizikófaktora

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2010/2011. tanév
Session: 
Konzervatív klinikai orvostudomány II.
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Tornai Dávid

Abstract data

Előadás címe: 
Haptoglobin polimorfizmus: a májcirrhosisban kialakuló bakteriális infekciók új rizikófaktora
Abstract: 

Háttér: A májcirrhosis az egyik leggyakoribb szerzett immun-komprimált állapot. A bakteriális fertőzések a halálozás jelentős tényezői ezekben a betegekben. A Haptoglobin (Hp) főleg a májban szintetizálódik. Az α-lánc 1-es és 2-es típusú alléljainak kodomináns kifejeződése 3 fenotípust eredményez, melyek biológiai szempontból jelentősen különböznek antioxidáns, immunmoduláns és scavenger tulajdonságaikban, és ezek alapján különböző hatást gyakorolhatnak a gyulladással járó betegségek lefolyására.
Betegek és módszerek: 336 különböző etológiájú májcirrhosisos beteget vizsgáltunk és a kapott eredményeket 384 egészséges személy adataihoz viszonyítottuk. SDS-gélelektroforézissel határoztuk meg a Hp fenotípusokat, melyek egyértelműen tükrözték a genotípusokat is. Átlagosan 420 napos követéses vizsgálat során értékeltük az összefüggést a Hp fenotípusok és a klinikailag szignifikáns infekciók kialakulása között.
Eredmények: A Hp fenotípusok megoszlása hasonló volt a beteg és a kontroll populációban (Hp1-1: 10.7% vs. 11.5%, Hp2-1:47.9% vs. 46.1% and Hp2-2:41.4% vs. 42.4%). Minden fenotípus esetén meghatároztuk a klinikailag jelentős bakteriális fertőzések valószínűségét (Hp1-1: 50.0%, Hp2-1:36.0% and Hp2-2:26.6%, p=0.039). Logisztikus regressziós analízis alapján a Hp1-1-es fenotípus (p=0.015, OR: 2.74, 95%CI: 1.22-6.13), a Child-Pugh stádium (p=0.038, OR: 1.40, 95%CI: 1.02-1.91) és a társbetegségek jelenléte (p0.001, OR: 2.64, 95%CI: 1.63-4.27) az infekciók előfordulásának független rizikó tényezőinek bizonyultak. Cox regressziós analízissel a Hp1-1-es fenotípus (p=0.014), a Child-Pugh stádium (p<0.001) és a társbetegségek (p=0.004) szignifikáns összefüggést mutattak az első infekcióig eltelt idővel is.
Összegzés: A haptoglobin polimorfizmust a klinikailag szignifikáns bakteriális fertőzések előfordulásának független prediktorának bizonyult és független tényezőként befolyásolta az első infekcióig eltelt időt. A fenotípus függő hatás oka vélhetően a molekulák szerkezeti és funkcionális eltéréseiben keresendő.

First tutor
Name: 
Papp Mária
Department: 
DEOEC II. Belklinika, Gasztroenterológia Tanszék

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program