Acne vulgarisban a PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula és célgénjeinek expressziós vizsgálata lézer mikrodisszekcióval izolált faggyúmirigyekben

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
Conference: 
2010/2011. tanév
Session: 
Patológia, Anatómia, Hisztológia, Morfológia, Igazságügyi Orvostan
Presenting author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Csizmadia Enikő
Second author
Name (format for foreign students: Last Name, First Name): 
Keresztessy Tünde

Abstract data

Előadás címe: 
Acne vulgarisban a PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor) gamma molekula és célgénjeinek expressziós vizsgálata lézer mikrodisszekcióval izolált faggyúmirigyekben
Abstract: 

Bevezetés: Az acne vulgaris a faggyúmirigy fokozott lipidtermelésével és gyulladásával járó, szinte az egész populációt érintő népbetegség a nyugati típusú társadalmakban. Az eddigi kutatási eredmények szerint a PPAR gamma nukleáris hormonreceptornak kulcsfontosságú szerepe van adipocyták és makrofágok lipidmetabolizmusában és gyulladásos folyamataiban. Korábbi vizsgálataink során ép faggyúmirigyekben láttuk, hogy a PPAR gamma szerepet játszik a sejtek mûködésében. Ezek alapján az acne vulgaris patomechanizmusának megértéséhez fontos megismernünk a PPAR gamma molekula és célgénjeinek expressziós szintjét a kóros faggyúmirigyekben,
Anyag és módszer: Acne vulgarisban szenvedő betegek (n=5), és egészséges önkéntesek (n=3) acne érintett és ép bőrterületéről punch biopsziával bőrszövetmintát vettünk. Speciális polietilén membránra friss fagyasztott 5 mikrométer vastagságú metszeteket vittünk fel, alkohollal fixáltuk, dehidráltuk ezután lézer mikrodisszekciós mikroszkóp segítségével faggyúmirigyeket nyertünk. Ezekből RNS-t izoláltunk, majd egylépéses reverz transzkripciós - valós idejű kvantitatív polimeráz láncreakciós (RT-qPCR) módszerrel vizsgálatokat végeztünk. Hagyományos hematoxilin-eozin festés és PPAR gamma immunhisztokémiai vizsgálat is történt. A betegek klinikai adatait a GAG score (Global Acne Grading System) felhasználásával rögzítettük.
Eredmények: A bőrszövetmintákból lézer mikrodisszekált faggyúmirigyekben meghatároztuk a PPAR gamma és az általa szabályozott gének, az ADRP ( adipose differentiation related protein) és PGAR ( PPAR gamma related angioprotein) expressziós szintjét. Összevetettük a betegek acne érintett és ép bőrmintáiban mért génexpressziós szinteket az egészséges bőrmintákban találtakkal. Acne vularisban a PPAR gamma molekula megváltozott expressziója és aktivitása figyelhető meg a kóros sejtműködés során.
Következtetések: Eredményeink alapján a PPAR gamma molekulának szerepe lehet az acne vulgaris kialakulásában a faggyúmirigyekben. Az acne vulgarisban ezen molekulák in vivo elemzésére, génexpressziós szintű megfigyelésére nincs példa a szakirodalomban.

First tutor
Name: 
Dózsa Anikó
Department: 
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
Second tutor
Name: 
Markó Lóránt
Department: 
Bőrklinika

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program