Thrombocyta aktivációs markerek PAF-indukálta expressziójának vizsgálata áramlási citométerrel