Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) Konferencia 2013

Idén is megrendezi az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) az immár hagyománynak számító balatonfüredi konferenciát. A konferencia helyszíne a Balatonfüredi Szívkórház, az időpont 2013. augusztus 16-17. Az ország egyik vezető nemzetközi multidiszciplináris konferenciájára egyetemi hallgatókat, PhD hallgatókat, rezidenseket, orvosokat és minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A XXXI. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció debreceni díjazottjai

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója 2013. április 2-5. között Szegeden került megrendezésre. A szekcióban az alábbi táblázatban szereplő debreceni hallgatók nyertek díjat, az összes díjazott névsora a szekció honlapján olvasható. A díjazottaknak és minden résztvevőnek gratulálunk!

TDK konferencia eredményei és díjainak átvétele

A mai naptól elérhető a 2012/2013. évi Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjainak listája, valamint a diplomamunka-védésként elfogadott előadások listája. Az eredményhirdetésen át nem vett díjak átvehetők a Tanulmányi Osztályon. A különdíjasok az oklevelüket várhatóan 2013. március 11-től vehetik át.

További információk a TDK pályamunkák diplomamunkaként való elfogadásáról: link

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác-ösztöndíj-) pályázatok és a kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2012/2013. tanév 2. félévére

A pályázatokat a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.
 • A demonstrátori és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
 • A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
Demonstrátori pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a DE ÁOK dékáni hivatalába kell eljuttatni.
A 2012/2013. tanév II. félévében az elektronikus beadás határideje 2013. március 13., az aláírt papíralapú pályázatok eljutási határideje a DE ÁOK dékáni hivatalába 2013. március 18. 12 óra.
 
Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az egyes teljesítések igazolását a tudományos centrumelnök-helyettes hivatalába kell eljuttatni.
A 2012/2013. tanév II. félévében az elektronikus és a papíralapú beadás határideje is 2013. március 14.

Technikai tudnivalók az előadásokkal kapcsolatban

 • Online elérhető a 2012/2013. tanév helyi TDK konferenciájának végleges programja, melyben minden előadó megtalálhatja a saját előadását.
 • A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a hallgatói zsűritag jelzése alapján tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.
 • Az előadások javasolt formátuma: Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítés (ppsx). Elfogadott még: Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató (pptx) vagy Microsoft Office PowerPoint XP/2003 bemutató (pps vagy ppt). OpenOffice formátumú előadás nem elfogadott, mivel a vetítésre használt számítógépek nem mindegyike képes ezen állományok kezelésére.
 • A TDK előadások feltöltése a 2013. február 18. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK honlapjára. A feltöltésre szolgáló menüpontot (http://tdk.med.unideb.hu/sajat-tdk-jelentkezesek) bejelentkezés után érheti el. Az előadások feltöltésére a helyszínen nem lesz lehetőség.
 • A projektor várható felbontása min. 1024x768 pixel, azonban technikai hiba esetén kisebb felbontású projektor használata is előfordulhat.
 • Az előadásokhoz a szervezők rendelkezésre bocsátanak az előadás vezérlésére és mutogatásra alkalmas készüléket (Cordless Presenter). A számítástechnikai rendszer védelme érdekében ilyen jellegű saját eszközök használata nem megengedett. Hallgatói igény esetén a szervezőbizottság helyszínen lévő tagja is kezelheti a vetítést.
 • Az előadásban videók bemutatását prezentálási nehézségek miatt csak korlátozottan javasoljuk. Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt lehetőleg WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el ugyanazon könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a prezentációba a videót. Ne felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is feltölteni a honlapra. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány neve ne legyen hosszabb 15 karakternél, ne legyen az állománynevekben szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint számokat és kötőjelet tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben nem támogatottak. A WMV-n kívül egyéb formátumok is működhetnek, amennyiben a többi instrukció betartásra kerül.
 • Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2013. február 19., kedd, 16:00-17:50, Klinikai Fiziológiai Tanszék 007-es szoba). Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása működni fog a TDK előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a feltöltött előadások kipróbálására.
 • A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatóak és diplomamunkaként sem fogadhatók el. Az egyes szerzők hozzájárulását a függelék ábrán külön-külön kötelező részletezni. A függelék ábrát az előadáson belül úgy kérjük elhelyezni, hogy az a vita időtartama alatt látható legyen. Amennyiben az előadó nem a függelék ábrával fejezi be az előadását, a szervezőbizottság helyszínen tartózkodó tagja ezen ábra megjelenítésére vált át.

Felhívás a marosvásárhelyi TDK-konferenciára

Marosvásárhelyen 2013. március 21. és 24. között tudományos diákköri konferenciát rendeznek. Idén a szervezők lehetőséget biztosítanak arra, hogy Debrecenből is csoportosan, busszal tudjanak odautazni az érdeklődők, és debreceni színekben előadjanak illetve szurkoljanak. Bővebb információ az alábbi honlapon található: http://harsfa.sote.hu/112-43960.php.
Jelentkezni e-mailen keresztül lehet: mtdk.tdk@gmail.com. A jelentkezés határideje 2013. március 4.

Megnyílt az absztraktbeadás

Megnyílt az absztraktbeadás a DE OEC 2013. februárjában megrendezésre kerülő TDK konferenciájára. Kérjük, az absztraktbeadási tudnivalókat olvassa el, mielőtt feltölti előadásának összefoglalóját. Az absztraktok feltöltésének határideje 2013. január 23. Az absztrakt feltöltéséhez a már beadott jelentkezést kell szerkeszteni.

Előzetes jelentkezés meghosszabbítása

Az utolsó napon leadott jelentkezések nagy számára való tekintettel a TDK konferenciára való előzetes jelentkezést 2013. februárjanuár 9-én (szerdán) 10 óráig meghosszabbítottuk. Emellett tegnap óta lehetőség van a jelentkezéseknél a Megjegyzés mező kitöltésére. Kérjük, hogy ebben a mezőben 2013. februárjanuár 11-ig (péntekig) jelezzék az előadók, ha az előadással kapcsolatos bármilyen kérésük (pl. melyik napon legyen vagy ne legyen) lenne. Az ezen időpont után beérkezett kéréseket nem biztos, hogy figyelembe tudjuk venni. Az absztraktokat 2013. februárjanuár 12-től lehet feltölteni.

Regisztráció és absztraktbeadás a 2012/2013. évi helyi TDK konferenciára

2012. december 23-ától elérhető az előzetes elektronikus jelentkezés a DE OEC 2012/2013. évi helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára, mely 2013. február 20-22. között kerül megrendezésre. A jelentkezés határideje 2013. január 7. (hétfő) éjfél. Az előzetesen már jelzett jelentkezésekhez tartozó összefoglalókat az előzetes jelentkezés lezárulta után, 2013. január 8-tól 2013. január 23. (szerda) éjfélig tölthetik fel. A TDK konferencián bemutatandó előadásokat a konferencia hetén hétfő (február 18.) éjfélig fel kell tölteni a fenti honlapon keresztül. Az egyes tagozatok előtt a helyszínen az előadások feltöltésére nem lesz lehetőség.

Endes Pongrác ösztöndíj és díjtalan demonstrátori státusz 2012/13/I.félév

A DEOEC Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozó döntését az Endes Pongrác-ösztöndíjakról és a díjtalan demonstrátori státuszokról. Az ösztöndíjat illetve díjtalan demonstrátori státuszt elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program