Változás a helyi TDK konferenciára történő regisztráció határidejében

Az egyetemi tűzfalrendszer cseréje miatt 2014.01.13-án (hétfőn) 19:00-tól előreláthatóan 1,5 órán keresztül az egyetem internet kapcsolata nem fog működni. Ezen időszak alatt tehát a regisztráció is szünetelni fog. A feltüntetett okok miatt módosul a regisztrációs időszak vége: a jelentkezéseket 2014.01.13-án 24:00-ig lehet leadni.

Regisztráció és absztraktbeadás a 2013/2014. évi helyi TDK konferenciára

2014. január 6-ától elérhető az előzetes elektronikus jelentkezés a Debreceni Egyetem 2013/2014. évi, az orvos- és egészségtudományi szekcióban rendezett helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára, mely 2014. február 19-21. között kerül megrendezésre. A jelentkezés határideje 2014. január 13. (hétfő) 20 óra. Az előzetesen már jelzett jelentkezésekhez tartozó összefoglalókat az előzetes jelentkezés lezárulta után, 2014. január 15-től 2014. január 27. (hétfő) 20 óráig tölthetik fel. A TDK konferencián bemutatandó előadásokat a konferencia hetén hétfő (február 17.) éjfélig fel kell tölteni a fenti honlapon keresztül. Az egyes tagozatok előtt a helyszínen az előadások feltöltésére nem lesz lehetőség.

Pályamunka beadás határideje

Azon TDK pályamunkák esetében, ahol cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtója 2014 tavaszán kap diplomát, a TDK pályamunka beadásának határideje a következő:

Osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2014. február 14.
Osztott képzésben tanulók számára (alapszak és mesterszakok): 2014. február 28.

2014 szeptemberi vagy decemberi diplomaosztó, azaz augusztusi és novemberi államvizsga esetén a határidő 2014. április 18.

A határidő után az elkészített művek csak diplomamunkaként nyújthatók be.

Felhívás a Korányi Frigyes Szakkollégium XIX. Tudományos Fórumára

A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma szakmai rendezvénysorozatának keretében 2014. március 6-án és 7-én, immár tizenkilencedik alkalommal rendezi meg a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot.

Demonstrátori státusz és Endes Pongrác ösztöndíj - 2013/2014-es tanév I. félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2013/2014. tanév I. félévére vonatkozó döntését a demonstrátori státuszról és az Endes Pongrác ösztöndíjakról, melyet a DE ÁOK Tanulmányi Bizottsága jóváhagyott. A demonstrátori státuszt és az Endes Pongrác ösztöndíjat elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Tudományos Diákköri Konferencia a 2013/14-es tanévben

A 2013/14-es tanévben a TDK konferenciát 2014. február 19-21. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2014. január 13. 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.  

TDT alakuló választmányi gyűlés - 2013/2014. tanév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács (TDT) választmánya soron következő gyűlését 2013. szeptember 19-én (csütörtökön) tartja a Tüdőklinika Tantermében 15:00-tól.

A gyűlésen a jelöltek közül választjuk ki a TDT hallgatói elnökét, hallgatói titkárát és az Általános Orvostudományi Kar oktatói- és hallgatói tagjait a 2013/2014-es tanévre. E tanévben a Gyógyszerésztudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar és az Egészségügyi Kar 1-1, a Népegészségügyi Kar 2-2 oktatói és hallgatói, szavazati joggal rendelkező küldöttet ezen szavazástól függetlenül delegál a TDT-be a vonatkozó Szabályzat értelmében.

A gyűlésen szavazati joga van minden oktatási szervezeti egység jelen lévő TDK felelősnek és egy ott dolgozó TDK-s hallgatónak.

Kérjük, hogy az intézeti TDK felelős értesítse az alakuló gyűlésről az intézet által a TDT-be jelölt oktatókat és hallgatókat, a TDT titkárát pedig a jelöltek kilétéről szeptember 17-ig a zsbereczky@med.unideb.hu és cc-vel a tdk@med.unideb.hu címen. A helyszínen is történhet jelölés: amennyiben a jelölt a jelenlevők 50%-nak támogatását bírja, úgy felkerül a jelölőlapra.

A TDT hallgatói elnöksége nevében kérem, hogy a DE OEC-en tanuló azon hallgatók, akik kedvet éreznek magukban arra, hogy a Tudományos Diákköri Tanács munkájában részt vegyenek, keressék meg intézetük TDK felelősét a jelöléssel kapcsolatban. Egy adott intézetből több oktató ill. hallgató is jelölhető.

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác-ösztöndíj-) pályázatok és a kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2013/2014. tanév 1. félévére

A pályázatokat a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.
  • A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
  • A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
A beadott űrlapok szerkeszthetőek a lent megadott határidőig, így kérjük, hogy hibás beadás esetén ne adjon be ua. hallgató új pályázatot, hanem a korábban beadott pályázat kerüljön módosításra.
 
Demonstrátori pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a DE ÁOK dékáni hivatalába kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősnek, ennek határideje 2013. szeptember 23. 12 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak a dékáni hivatalba.
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a tudományos centrumelnök-helyettes hivatalába kell eljuttatni, ennek határideje 2013. szeptember 23. 12 óra
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni.
 
További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet), Gaál Zsuzsanna (TDT hallgatói titkár)

Endes Pongrác-ösztöndíj - 2012/2013. tanév II. félév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2012/2013. tanév II. félévére vonatkozó döntését az Endes Pongrác-ösztöndíjakról és a demonstrátori státuszról, melyet a DE ÁOK Tanulmányi Bizottsága jóváhagyott. Az ösztöndíjat illetve demonstrátori státuszt elnyert hallgatók névsora az alábbiakban olvasható.

Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíj - 2012/2013. tanév

A DE OEC Tudományos Diákköri Tanács javaslata alapján a centrum vezetése által meghozott döntés szerint az alábbi hallgatók részesülnek kiváló tudományos munkájukért ösztöndíjban a 2012/2013. tanévben:

I. félév

Név
Évfolyam
Intézet
Balázs Máté Ádám
ÁOK VI.
SZTE Magatartástudományi Intézet
Kovács Nóra
népegészségügyi MSc II.
Megelőző Orvostani Intézet
Ungvári Tímea
népegészségügyi MSc II.
Megelőző Orvostani Intézet
Kecskés Judit
népegészségügyi MSc II.
Megelőző Orvostani Intézet

II. félév

Név
Évfolyam
Intézet
Szödényi Annamária
ÁOK VI.
Bőrgyógyászati Klinika
Ozgyin Lilla
molekuláris biológia MSc II.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Fejes Zsolt
molekuláris biológia MSc II.
Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék
Szentléleky Eszter
FOK V.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
Tolnai Emese
molekuláris biológia MSc II.
Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet
Uhrinyi Márk
klinikai laboratóriumi kutató MSc I.
Klinikai Kutató Központ
Mázló Anett
molekuláris biológia MSc II.
Immunológiai Intézet

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóknak gratulálunk!

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program