XX. Országos Jubileumi MÉTE Tudományos Diákköri Konferencia

A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara, a Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztályának Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága meghirdeti a XX. Országos Jubileumi MÉTE Tudományos Diákköri Konferenciát 2014. május 13. (kedd) napra.

A részéletes felhívás a mellékletben megtalálható.

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác-ösztöndíj-) pályázatok és a kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2013/2014. tanév 2. félévére

A pályázatokat a regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.
  • A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
  • A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: link
A beadott űrlapok szerkeszthetőek a lent megadott határidőig, így kérjük, hogy hibás beadás esetén ne adjon be ua. hallgató új pályázatot, hanem a korábban beadott pályázat kerüljön módosításra.
 
Demonstrátori pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva az TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősnek, ennek határideje 2014. március 7. 12 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba.
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:
A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba)  kell eljuttatni, ennek határideje 2014. március 7. 12 óra
Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.
 
Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni.
 
További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet), Gaál Zsuzsanna (TDT hallgatói elnök)

A TDK konferencia eredményei

A mai naptól elérhető a 2013/2014. évi Tudományos Diákköri Konferencia díjazottjainak listája, valamint a diplomamunka-védésként elfogadott előadások listája.

További információk a TDK pályamunkák diplomamunkaként való elfogadásáról: link

Konferencia után

A honlapon hamarosan közzétesszük a díjazottak névsorát, illetve a védésként elfogadott előadások listáját. Az át nem vett részvételi emléklapok és oklevelek Csűry-Bagaméry Beátánál lesznek átvehetők (szintén rövid időn belül), a Tanulmányi Osztály 104-es szobájában. Ennek pontos időpontja is szerepelni fog a honlapon.

Az előadások feltöltése, előzetes technikai próba lehetősége

Az előadások feltöltése a 2014. február 17. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK honlapjára a beadott jelentkezés szerkesztésével (http://tdk.med.unideb.hu/sajat-tdk-jelentkezesek). Az előadások feltöltésére a helyszínen nem lesz lehetőség.

• Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2014. február 18., kedd, 16:00-19:00, Klinikai Fiziológiai Tanszék 007-es szoba). Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása működni fog a TDK előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a feltöltött előadások kipróbálására.

Technikai információk az előadások megszerkesztéséhez

A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a hallgatói zsűritag jelzése alapján tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.

Az előadások javasolt formátuma: Microsoft Office PowerPoint 2007 diavetítés (ppsx). Elfogadott még: Microsoft Office PowerPoint 2007 bemutató (pptx) vagy Microsoft Office PowerPoint XP/2003 bemutató (pps vagy ppt). OpenOffice formátumú előadás nem elfogadott, mivel a vetítésre használt számítógépek nem mindegyike képes ezen állományok kezelésére.

• Az előadásokhoz a szervezők rendelkezésre bocsátanak az előadás vezérlésére alkalmas készüléket (Cordless Presenter). A számítástechnikai rendszer védelme érdekében ilyen jellegű saját eszközök használata nem megengedett.

• Az előadásban videók bemutatását prezentálási nehézségek miatt csak korlátozottan javasoljuk. Amennyiben mégis be kíván mutatni videót, azt WMV (Windows Media Video) formátumba mentse el ugyanazon könyvtárba, ahol a PowerPoint prezentációja van, és úgy illessze be a prezentációba a videót. Ne felejtse el az előadása mellé a videót/videókat is feltölteni a honlapra. Se a prezentációt, se a videót tartalmazó állomány neve ne legyen hosszabb 15 karakternél, ne legyen az állománynevekben szóköz és csak az angol ABC kisbetűit, valamint számokat és kötőjelet tartalmazzon. Ékezetes és egyéb speciális karakterek az állománynevekben nem támogatottak.

• A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadásban bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatóak és diplomamunkaként sem fogadhatók el. Az egyes szerzők hozzájárulását a függelék ábrán külön-külön kötelező részletezni. A függelék ábrát az előadáson belül úgy kérjük elhelyezni, hogy az a vita időtartama alatt látható legyen. Amennyiben az előadó nem a függelék ábrával fejezi be az előadását, a szervezőbizottság helyszínen tartózkodó tagja ezen ábra megjelenítésére vált át.

Részletes program, előadáskivonatok

A konferenciakiadvány elektronikus változatában megtalálható a részletes program, a konferencia helyszínei, a tagozatokat bíráló bizottságok összetétele illetve valamennyi előadás összefoglalója is. A résztvevőknek kellemes készülődést, a konferencián sok sikert kívánunk!

Konferencia részvétel támogatás a TDK konferencia 1. díjas előadóinak

A 2013/14. tanév TDK konferenciáján az egyes tagozatok győzteseinek a TDT felajánlja, hogy támogatja a 2014. naptári év során egy magyarországi konferencián való részvétel költségeit (utazás, szállás és regisztráció), amennyiben a hallgató ott tudományos eredményeit bemutatja előadás vagy poszter formájában.

Kérjük, hogy a tagozatok nyertesei további információkért - legalább két héttel a regisztráció határideje előtt - keressék Dr. Szentandrássy Norbert oktatói titkárt: szentandrassy.norbert@med.unideb.hu.

A 2013-2014-es tanév TDK Konferenciájának áttekintő programja

Szeretettel várunk minden résztvevő hallgatót, zsűritagot és érdeklődőt a 2013-2014-es tanév TDK Konferenciájára! A konferencia absztraktkötetét hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Marosvásárhelyi TDK konferencia

Az alábbi felhívás a héten érkezett hozzánk a Semmelweis Egyetemről:

"Kedves érdeklődők!

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program