Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjak a 2014/15. tanév I. félévben

A DE Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozó döntését a demonstrátori státuszról valamint az Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjakról, melyet az érintett karok dékánjai jóváhagytak. A demonstrátori státuszt és az ösztöndíjakat elnyert hallgatók névsora a csatolt file-ban olvasható.

Regisztráció és absztraktbeadás a 2014/2015. évi helyi TDK konferenciára

2014. december 1-től elérhető az előzetes elektronikus jelentkezés a Debreceni Egyetem 2014/2015. évi, az orvos- és egészségtudományi szekcióban rendezett helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára, mely 2015. február 11-13. között kerül megrendezésre. A jelentkezés határideje 2014. december 15. (hétfő) 20 óra. Az előzetesen már jelzett jelentkezésekhez tartozó összefoglalókat az előzetes jelentkezés lezárulta után, 2014.

Tudományos Diákköri Konferencia a 2014/15-ös tanévben

 A 2014/15-ös tanévben a TDK konferenciát 2015. február 11-13. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2014. december 15. 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2014/2015. tanév 1. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Demonstrátori pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje 2014. szeptember 24-e 12.00 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Csűry-Bagaméry Beáta, Oktatásszervezési Központ, 104. szoba) kell eljuttatni, ennek határideje 2014. szeptember 24-e 12 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni. További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet)

Pályázati felhívás a Weszprémi-díj és a Török József-díj elnyerésére

A DE Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a 2013/2014. tanévi Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére. A részletes kiírások és az elektronikus űrlap a honlap Elismerések, ösztöndíjak illetve Letölthető dokumentumok pontjaiból érhető el. A pályázatokat a honlapról letölthető űrlapon egy nyomtatott példányban 2014. június 6-án, déli 12 óráig kell eljuttatni a TDT adminisztrátorához, Csűry-Bagaméry Beátához az Oktatásszervezési Központ 104. szobájába. A díj ünnepélyes keretek közt, a diplomaosztó ünnepségen kerül átadásra.

Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjak

Dr. Szentandrássy Norbert oktatói titkár kérésére az alábbiakban tesszük közzé az ösztöndíjpályázatok eredményét.

Pályázat az „HMAA Füred 2014” konferencián való részvételre - eredményhirdetés

Örömmel jelentjük be, hogy a TDT Elnöksége a beérkezett pályázatok mindegyikét támogatásra érdemesnek fogadta el. A nyertes hallgatók:

Becsei Ágnes

Cserháti Zoltán

Egeresi Lilla

Földvári Zsófia

Nagy Gergő Kálmán

Varga Eszter

Kérjük, hogy a technikai információkkal kapcsolatban Dr. Szentandrássy Norbert oktatói titkárhoz forduljanak segítségért (szentandrassy.norbert@med.unideb.hu). Valamennyi jelentkezőnek szeretettel gratulálunk, a konferencián sok sikert kívánunk! 

 

PSAT tehetségkutatási kérdőív

Az alábbi felhívás most érkezett hozzánk.

"Tisztelt TDT-Elnökök és TDT-Titkárok! Tisztelt TDK-Felelősök!

A Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (PSAT) a Nemzeti Tehetség Program "A tehetséggondozás területén a felsőoktatásban részt vevő hallgatók bevonásával végzett kutatómunka, és az eredmények társadalmi hasznosulásának támogatása" (NTP-FTH-M-13) pályázata keretében idén tavasszal új projektbe vágott bele "Kutató kerestetik" címmel.

Pályázati felhívás az „HMAA Füred 2014” konferencián való részvételre

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet meg az Amerikai Magyar Orvosszövetség szervezésében megrendezésre kerülő „HMAA Füred 2014” konferencián történő részvételre, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző hallgatók számára.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2014. augusztus 22-23. (péntek-szombat), Balatonfüredi Állami Szívkórház.

Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) Diákkonferencia 2014, Balatonfüred

Idén is megrendezésre kerül az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) hagyományosnak számító balatonfüredi konferenciája! A konferencia helyszíne a Balatonfüredi Szívkórház, az időpont 2014. augusztus 22 -23.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program