Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2014/2015. tanév 2. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja: http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Részletes program és előadáskivonatok

Az absztraktkötet elektronikus változatában megtalálható a részletes program, a konferencia helyszínei, a tagozatokat bíráló bizottságok összetétele illetve valamennyi előadás összefoglalója is.

A résztvevőknek kellemes készülődést, a konferencián sok sikert kívánunk!

Marosvásárhelyi TDK Konrefencia 2015.

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség történelmében hagyománnyá vált a Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) megszervezése, amelyet 2015. március 26-28. között XXII-ik alkalommal szervez meg Marosvásárhelyen. Az absztraktok feltöltési határideje 2015. február 22. A konferencia honlapja: http://tdk.mmdsz.ro (frissítés alatt)

A 2014-2015-ös tanév TDK Konferenciájának áttekintő programja

Szeretettel várunk minden résztvevő hallgatót, zsűritagot és érdeklődőt a 2014-2015-ös tanév TDK Konferenciájára! A konferencia absztraktkötetét hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Előzetes technikai próba: előadások kipróbálása

Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2015. február 10., kedd, 16:00-19:00, Klinikai Fiziológiai Tanszék 007-es szoba). Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása működni fog a TDK előadás során.

Előadásokkal kapcsolatos technikai információk

  • A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a hallgatói zsűritag jelzése alapján a tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.

Felhívás nemzetközi konferencián való részvételre Szlovákiában

2015. június 24-26. között, Kassán kerül megrendezésre a "7th International Student Medical Congress". A konferenciára hallgatók, PhD hallgatók és rezidensek jelentkezését várják. Az absztraktleadás határideje 2015. március 1. A konferencián prezentáció tartása nélkül is részt lehet venni. Ebben az esetben a jelentkezési határidő: 2015. május 30.

MST Kísérletes Sebészeti Kongresszus

A Magyar Sebész Társaság Kísérletes Sebészeti Szekciójának jubileumi kongresszusa 2015. május 14-16. között kerül megrendezésre Pécsett, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A kongresszuson előadás tartására illetve poszter bemutatására is van lehetőség, amennyiben az összefoglalókat az érdeklődők elküldik 2015. január 30-ig a kisseb2015@gmail.com email-címre.

TDK pályamunka elfogadtatása diplomamunkaként

Azon TDK pályamunkák esetében, ahol a cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtója 2015 tavaszán kap diplomát a TDK pályamunka beadásának határideje osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2015. február 15, osztott képzésben tanulók számára (alapszak és mesterszakok): 2015. március 1.

Felhívás a Korányi Frigyes Szakkollégium XX. Tudományos Fórumára

A Semmelweis Egyetem Korányi Frigyes Szakkollégiuma szakmai rendezvénysorozatának keretében 2015. március 12-én és 13-án, immár huszadik alkalommal rendezi meg a Korányi Frigyes Tudományos Fórumot.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program