Pénteken nyílik a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2015/2016. tanév 1. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni, mely szeptember 11-től lesz elérhető.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Demonstrátori pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje 2015. szeptember 25-e 12.00 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatni, ennek határideje 2015. szeptember 25-e 12 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni. További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet)

Facebook oldal

A mai naptól fogva a TDK a facebookon is elérhető: https://www.facebook.com/deoetdk

Gimnazisták a kutatólaborban

Középiskolásoknak tartott a kutatást népszerűsítő nyílt napot a közelmúltban az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács.

A már hagyományosnak mondható programra számos debreceni középiskolából érkeztek diákok, akik előadáson és laborlátogatáson is részt vehettek. A rendezvény célja volt, hogy felkeltse a hallgatók érdeklődését a tudományos munka iránt.

Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére

A DE Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a 2014/2015. tanévi Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére. A részletes kiírások és az elektronikus űrlap a honlap Elismerések, ösztöndíjak illetve Letölthető dokumentumok pontjaiból érhető el. A pályázatokat a honlapról letölthető űrlapon egy nyomtatott példányban 2015. június 8-án, déli 12 óráig kell eljuttatni a TDT adminisztrátorához, Derzsi Judithoz az Oktatásszervezési Központ 103. szobájába.

Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjak a 2014/2015-ös tanév II. félévében

A DE OE Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2014/2015. tanév II. félévére vonatkozó döntését a demonstrátori státuszról, az Endes Pongrác ösztöndíjakról és a Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjakról, melyet a karok dékánjai jóváhagytak. A demonstrátori státuszt és az ösztöndíjakat elnyert hallgatók névsora a csatolmányban olvasható.

Kuffler pályázati felhívás - még jövőre is egyetemi hallgató TDK-zók részére

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány (www.kuffler.org) ösztöndíj pályázatot hirdet tudományos kutatási munkát végző egyetemi hallgatók támogatására.

 A kitöltött pályázati űrlapot (letölthető az alapítvány honalpjáról: www.kuffler.org) pdf formátumban (egy fájl) és a szükséges ajánlóleveleket a kuffler@koki.mta.hu címre 2015. április 30-ig kell beküldeni. 

A részletes pályázati felhívás megtalálható a csatolmányban.

Pályázat az „HMAA Füred 2015” konferencián való részvételre - eredményhirdetés

A TDT Elnöksége a beérkezett pályázatok közül támogatásra érdemesnek tartotta az alábbi hallgatók pályázatait:

Bencze János

Rehó Bálint

Skopkó Boglárka Emese

Szabó Izabella

Varga Eszter

Kérjük, hogy a technikai információkkal kapcsolatban Dr. Szentandrássy Norbert oktatói titkárhoz forduljanak segítségért (szentandrassy.norbert@med.unideb.hu).

Valamennyi jelentkezőnek szeretettel gratulálunk, a konferencián sok sikert kívánunk!

A 2014/2015. tanévi helyi TDK konferencia díjazottjai és a védésként elfogadott előadások

A csatolmányokban megtalálhatók a 2014/2015. évi TDK konferencia díjazottjainak illetve a diplomamunka-védésként elfogadott előadások listái.

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció debreceni díjazottjai

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciója 2015. március 31. és április 3. között Budapesten került megrendezésre. A szekcióban az alábbi táblázatban szereplő debreceni hallgatók nyertek díjat. Az összes díjazott névsora a szekció honlapján olvasható. A díjazottaknak és minden résztvevőnek gratulálunk!

Pályázati felhívás a „HMAA Füred 2015” konferencián való részvétel támogatására

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet meg a „HMAA Füred 2015” konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, a volt OEC karjain tanuló hallgatók számára, akik a konferencián előadást tartani vagy posztert bemutatni szándékoznak.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2015. augusztus 21-22. (péntek-szombat), Balatonfüredi Állami Szívkórház.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program