Megyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2015/2016. tanév 2. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Demonstrátori pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje 2016. március 11. 12.00 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatni, ennek határideje 2016 március 11. 12 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni. További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet)

Elérhető konferencia elektronikus programja és feltölthetőek az előadásanyagok

Elérhető a konferencia elektronikus programja.

Az előadások feltöltése mostantól lehetséges és 2016. február 22. (hétfő) éjfélig kötelező a TDK honlapjára a beadott jelentkezés szerkesztésével (http://tdk.med.unideb.hu/sajat-tdk-jelentkezesek). Az előadások feltöltésére a helyszínen nem lesz lehetőség.

Minden előadó számára elérhető, de a videót bemutatni kívánó szerzők számára különösen ajánlott az előadás előzetes kipróbálása (2016. február 23., kedd, 16:00-19:00, Klinikai Fiziológiai Tanszék 007-es szoba). Ennek elmulasztása esetén nem vállalunk felelősséget azért, hogy a videó lejátszása működni fog a TDK előadás során. A tagozatok előtt NEM lesz lehetőség a feltöltött előadások kipróbálására.

Elérhető a 2015/2016. évi tudományos diákköri konferencia absztraktkötete

Letölthető a 2015/2016. évi tudományos diákköri konferencia absztraktkötete PDF formátumban.

Az előadások feltöltésére várhatóan 2016. február 19-én pénteken déltől lesz lesz lehetőség, február 22. hétfő éjfélig.

A 2015-2016-os tanév TDK Konferenciájának áttekintő programja

Szeretettel várunk minden résztvevő hallgatót, zsűritagot és érdeklődőt a 2015-2016-os tanév TDK Konferenciájára! A konferencia absztraktkötetét hamarosan közzétesszük honlapunkon.

Jelentkezési lap a „Bevezetés a Tudományos Diákköri Munkába„ című kredit pontos kurzusra

Jelentkezés a mellékletben megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és a klinfiz@med.unideb.hu címre való visszaküldéssel lehetséges 2016. febr. 11-ig.
A tárgyfelvétel sikeres jelentkezést követően központilag történik. A tárgyfelvétel eredményéről e-mail
üzenetet küldünk.

Absztraktfeltöltési határidő meghosszabbítása

Mivel a honlap nem volt ma elérhető, az absztraktfeltöltést január 26. 20:00h-ig meghosszabbítottuk.

Előadásokkal kapcsolatos technikai információk

  • A TDK előadás hossza 10 perc, melyet 5 perces vita követ; kérjük ennek szigorú betartását. A 10 perces időkeret lejártát a tagozat hallgatói zsűritagja felállással jelzi, ekkor még 30 másodperc áll rendelkezésre az előadás pontlevonás nélküli befejezésére. A 15 perces időtartam elérésekor a hallgatói zsűritag jelzése alapján a tagozat levezető elnöke a vitát befejezi, az esetlegesen még tartó előadást megszakítja.

Regisztráció és absztraktbeadás a 2015/2016. évi helyi TDK konferenciára

2015. december 1-től elérhető az előzetes elektronikus jelentkezés a Debreceni Egyetem 2014/2015. évi, az orvos- és egészségtudományi szekcióban rendezett helyi Tudományos Diákköri Konferenciájára, mely 2016. február 24-26. között kerül megrendezésre. A jelentkezés határideje 2015. december 17. (csütörtök) 20 óra. Az előzetesen már jelzett jelentkezésekhez tartozó összefoglalókat az előzetes jelentkezés lezárulta után, 2015.

Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjak a 2015/16. tanév I. félévben

A DE Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa meghozta a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozó döntését a demonstrátori státuszról valamint az Endes Pongrác és Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjakról, melyet az érintett karok dékánjai jóváhagytak. A demonstrátori státuszt és az ösztöndíjakat elnyert hallgatók névsora a csatolt file-ban olvasható.

Tudományos Diákköri Konferencia a 2015/16-ös tanévben

A 2015/16-os tanévben a TDK konferenciát 2016. február 24-26. között rendezzük meg.

A jelentkezés határideje 2015. december 17. (csütörtök) 20:00h. A jelentkezés az előadás címének és a preferált tagozatok megjelölésének leadást foglalja magában, amit a honlapon létrehozott regisztrációs rendszeren keresztül szükséges megtenni.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program