Pályázati felhívás Craiova International Medical Students’ Congress konferencián való részvétel támogatására

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK bármely szakán tanuló, helyi TDK konferencián már előadást tartó hallgatók számára, akik a Craiova International Medical Students' Congress konferencián szándékoznak előadást tartani.  A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek a helyi konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók.
 
A konferencia 2016. november 10.

Megnyílt a demonstrátori (és egyben Endes Pongrác ösztöndíj-) pályázatok és a Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázatok beadása a 2016/2017. tanév 1. félévére

A pályázatokat a honlapra történő regisztráció és bejelentkezés után elérhető elektronikus űrlapon kell beadni.

A demonstrátori státuszra és egyben az Endes Pongrác-ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/node/add/demo-application

A kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgáló pályázat űrlapja:
http://tdk.med.unideb.hu/hu/node/add/kivtud-application

Demonstrátori pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva, és a pályázó, valamint az intézeti TDK-felelős és az intézetvezető aláírásával ellátva a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatnia az intézeti TDK felelősöknek, ennek határideje 2016. szeptember 30. 12.00 óra. Ugyanezen időpontig szerkeszthető elektronikusan is a pályázat. Az egyes intézeti TDK felelősök ezen időpontnál korábbi leadási időpontot határoznak meg a hallgatók számára annak érdekében, hogy a pályázatok idejében eljussanak az oktatásszervezési központba. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában (beleértve a szemeszterben oktatott óraszámot is) nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Kiváló tudományos munkáért ösztöndíjra szolgaló pályázatok:

A kitöltött űrlap PDF változatát kinyomtatva és a pályázó aláírásával ellátva, valamint az összes teljesítés igazolását a TDT adminisztrátorához (Derzsi Judit, Oktatásszervezési Központ, 103. szoba) kell eljuttatni, ennek határideje 2016. szeptember 30. 12 óra. Az űrlap hiányos, vagy hibás kitöltése a pályázat érvénytelenségét vonhatja maga után. Az elektronikus és a papír alapon beadott pályázat tartalmában nem lehet semmilyen különbség, a kinyomtatott változaton pedig nem történhet utólagos átírás, ellenkező esetben a pályázat érvénytelen.

Felhívjuk minden tisztelt hallgató és TDK felelős figyelmét, hogy az ösztöndíjak időben történő kifizetését elősegítendő a Tudományos Diákköri Tanácsnak a határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módjában értékelni. További információ az ösztöndíjakkal kapcsolatban: Dr. Szentandrássy Norbert (Élettani Intézet)

Új Nemzeti Kiválóság Program 2016

Az Új Nemzeti Kiválóság Program az alábbi pályázatokat hirdette meg:
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

Pályázati felhívás Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) pályázatot hirdet Weszprémi-díj és Török József-díj elnyerésére. Weszprémi díjra pályázhat minden általános orvostudományi karon tanuló, végzős hallgató. Török József-díjra pályázhat a Debreceni Egyetemen, általános orvostudományi karhoz tartozó osztott képzésben részt vevő, végzős hallgató.
 
A pályázatok célja a kimagasló tudományos tevékenységet és tanulmányi eredményt felmutató hallgatók díjazása.

Pályázati felhívás konferencián való részvétel támogatására - EREDMÉNYHIRDETÉS

Örömmel jelentjük be, hogy a TDT Elnöksége a beérkezett pályázatok mindegyikét támogatásra érdemesnek fogadta el.
A nyertes hallgatók és a számukra megítélt támogatás:
Kuthi Luca Katalin 41000 Ft
Varga Gábor 102475 Ft
Szegeczki Vincze 55000 Ft
Pálfi Andrea 110000 Ft
Nádró Bíborka 41000 Ft
Vargha Edit 33400 Ft
Szekeres Klaudia 33400 Ft
Nagy Rita 33400 Ft

Mindenkinek gratulálunk!
A nyertesek kérem mielőbb vegyék fel a kapcsolatat Kiss Líviával (klivia@med.unideb.hu, 55935) a teendőkkel kapcsolatban!

TDT

Pályázati felhívás konferencián való részvétel támogatására

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet tudományos konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK bármely szakán tanuló, helyi TDK konferencián már előadást tartó hallgatók számára, akik hazai vagy Európában rendezendő konferencián szándékoznak előadást tartani vagy posztert bemutatni, amelyben a hallgató a szerzői sorrendben elismert helyen szerepel. A támogatás elbírálásánál előnyben részesü

Pályázat az „HMAA Füred 2016” konferencián való részvételre - eredményhirdetés

Örömmel jelentjük be, hogy a TDT Elnöksége a beérkezett pályázatok mindegyikét támogatásra érdemesnek fogadta el. A nyertes hallgatók:

Rehó Bálint 
Szivos László
Vincze Anett
Kuthi Luca Katalin
Szabó Balázs
Fedor Marianna
Orosz Tünde
Ráduly Arnold
Szodorai Ildikó
Varga Gábor
Szegeczki Vince
Polyák Tímea 

Pályázati felhívás a „HMAA Füred 2016” konferencián való részvétel támogatására

 

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet meg a „HMAA Füred 2016” konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK bármely szakán tanuló, a 2015/16-os tanév helyi TDK konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók számára, akik a konferencián angol nyelvű előadást szándékoznak tartani.

Nyílt nap középiskolások számára

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi TDT ismét nyílt napot szervez a tudományos kutatás iránt érdeklődő középiskolás diákok számára. A 2016. március 29-én tartandó előadáson és az azt követő laborlátogatásokon a diákok betekintést nyerhetnek egy kutatólabor mindennapjaiba, a szerencsések pedig akár a műszereket is használhatják.

A 2015-2016-os tanév TDK Konferenciájának diplomamunka védésként elfogadott előadásainak listája

A csatolmányban elérhető a 2015-2016-os tanév TDK Konferenciájának diplomamunka védésként elfogadott előadásainak listája.

Tartalom átvétel

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program