TDK pályamunka elfogadtatása diplomamunkaként

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Azon TDK pályamunkák esetében, ahol a cél a diplomamunkaként való elfogadtatás és a dolgozat benyújtója 2015 tavaszán kap diplomát a TDK pályamunka beadásának határideje osztatlan képzésben tanulók számára (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész): 2015. február 15, osztott képzésben tanulók számára (alapszak és mesterszakok): 2015. március 1. A 2015 őszi diplomaosztás esetén a határidő 2015. április 12.

A pályamunkákat KIZÁRÓLAG az elektronikus pályamunka feltöltési rendszerben kell benyújtani (http://tdk.lib.unideb.hu/). A feltöltést követően az elektronikus címlapot kinyomtatva, az intézetvezető és TDK felelős aláírásával az Oktatásszervezési Központ TDK adminisztrátorának kell leadni fenti határidőkig. A pályamunka csak akkor minősül benyújtottnak és az elbírálási procedúra csak abban az esetben veszi kezdetét, amikor az aláíratott címlap benyújtásra kerül!

Probléma esetén a TDT pályamunka ügyekkel foglalkozó titkára, Dr. Bereczky Zsuzsanna ad felvilágosítást (zsbereczky@med.unideb.hu).

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program