Pályázati felhívás a „HMAA Füred 2016” konferencián való részvétel támogatására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 

Az Orvos- és Egészségtudományi Tudományos Diákköri Tanács pályázatot hirdet meg a „HMAA Füred 2016” konferencián történő részvétel támogatására, kimagasló tudományos diákköri tevékenységet végző, az ÁOK bármely szakán tanuló, a 2015/16-os tanév helyi TDK konferencián díjazott (1-3. helyezett és különdíjas) hallgatók számára, akik a konferencián angol nyelvű előadást szándékoznak tartani.

A konferencia időpontja és helyszíne: 2016. augusztus 26-27. (péntek-szombat), Balatonfüredi Állami Szívkórház. Honlap: http://www.hmaa.org/meeting/balatonfured/

Tekintettel arra, hogy egyetemi hallgatók részére a HMAA éves tagság ingyenes és a tagok számára kedvezményes regisztrációs díjat biztosítanak a szervezők a pályázat beadásának feltétele a tagsági kérelem pályázathoz csatolása. A tagság igénylésének elérhetősége a honlapra történő bejelentkezés után: http://www.hmaa.org/chapters/hungary/membership/

A pályázat elbírálásának szempontjai: Helyi és országos TDK konferencián tartott előadások, pályamunkák, in extenso közlemények, nem TDK konferencián tartott előadás/poszterbemutatás. A 2015/16-os tanév helyi TDK konferencián 1-3 díjazott előadók előnyt élveznek a különdíjasokkal szemben.

Minden jelentkezőnek csatolnia kell a konferencián bemutatandó előadáshoz tartozó absztraktot. Az absztraktok formai követelményei elérhetők a konferencia honlapján: http://hmaa.org/meeting/balatonfured/abstract/

A pályázatban feltüntetett valamennyi tudományos diákköri tevékenységet igazolni szükséges a következő dokumentumok benyújtásával (kivéve a 2015/16-os tanév 2. félévében Kiváló Tudományos Munkáért ösztöndíjra pályázottaknak):
-helyi és országos TDK konferencián tartott előadások: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-pályamunkák: a TDT honlapjáról letölthető igazolás segítségével
-in extenso közlemények: a cikk megjelenési idejét és helyét, valamint absztraktját is tartalmazó címoldalának fénymásolata (illetve amennyiben a fenti három információ nincs a címoldalon akkor további oldalak is)
-nem TDK konferencián történő részvétel: a konferenciakiadvány címlapjának és absztraktot tartalmazó oldal(ai)nak fénymásolata

A nyertesek a legmagasabb pontszámú pályázatot benyújtó hallgatókból kerülnek ki. Számukra 35.000 Ft/fő támogatást nyújt a pályázat, melyet regisztrációs díjra, a szállásra illetve útiköltségre lehet elkölteni.

A pályázat beadásának határideje: 2016. március 25-e, déli 12 óra, Tanulmányi Osztály 103-as szoba.

A határidő után beérkezett pályázatokat (vagy igazolásokat) nem tekintjük érvényesnek. Az elbírálást követően a pályázat eredményét a honlapon közzétesszük, várhatóan április 1-én.

 

Támogatók: Támogatók: Az NTP-TDK-14-0007 számú, A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése helyi konferencia keretében, az NTP-TDK-14-0006 számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása, NTP-HHTDK-15-0011-es A Debreceni Egyetem ÁOK TDK tevékenység népszerűsítése 2016. évi helyi konferencia keretében, valamint a NTP-HHTDK-15-0057-es számú, A Debreceni Egyetem Népegészségügyi Karán folyó Tudományos Diákköri kutatások támogatása című pályázatokhoz kapcsolódóan az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Nemzeti Tehetség Program